Workcamps - Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları
International Voluntary Service (IVS)

"Dünyadaki barışı korumak, uluslararası bir anlayış atmosferi yaratmak için birlikte çalışan ve birlikte yaşayan küçük uluslararası genç gönüllü grupları"

Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, çeşitli ülkelerden gençlerin ortak bir toplumsal çalışma konusu etrafında bir araya geldiği kısa dönem (2-3 hafta süren) gönüllü çalışma programıdır.

Değişik ülke ve kültürlerden gelen genç gönüllüler, kamu yararına işlerde günde ortalama 5-6 saat gönüllü olarak çalışırlar. Gençlere bu çalışmaları karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz fakat çalışmalarının karşılığında gönüllüler konaklama, yemek ve kamp programında yer alan etkinlikler için hiçbir ücret ödemezler. Kampların büyük çoğunluğu 2 hafta sürer. Süresi 1 ve 3 hafta olan kamplar da mevcut olup kamp süreleri kamp programının ayrıntılarında mutlaka belirtilir. Gençler, kamplarda çalışma zamanı dışında kalan sürelerde düzenlenen etkinliklere, gezilere ve atölye çalışmalarına katılır; yabancı dil pratiği yapar, değişik ülkelerden akranlarıyla kalıcı dostluklar kurma imkânı bulurlar.

Kampların tamamı uluslararasıdır. Her kampta, aynı ülkeden en fazla 1-2 kişi bulunur. Kamplarda katılımcı sayısı ortalama 15 kişidir. Her gruba kamp deneyimi olan en az bir kamp lideri eşlik eder. Kamplarda ortak dil İngilizce olmakla birlikte, yalnızca gidilen ülkenin anadilinin konuşulduğu özel kamplar da vardır.

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 80 ülkede yaklaşık 5000+ gönüllü çalışma kampı düzenlenir ve bu kamplara yaklaşık olarak 30.000 genç katılma imkânı bulur. Kampların büyük çoğunluğu 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında düzenlense de, diğer aylarda da kamplara katılma imkânınız bulunmaktadır.

Gönüllülük, dayanışmaya veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir. Gönüllü çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal faydanın yanı sıra, gönüllü çalışmalar içerisinde yer alan gençlerin; sorun çözme ve iletişim becerileri gelişir, takım çalışmasını, toplumsal yaşam içerisinde daha hoşgörülü olmayı, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenir, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, yeni yaşam deneyimleri kazanır, özgüveni artar, değer yargıları gelişir…