Kuruluş

1985


GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekleyebilmek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kurulmuştur.

GSM, gençleri, toplumun temel kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder. Gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır. Bir taraftan gençlerin, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımları önünde bulunan zorlukları aşabilmesi için onlara katkı vermeye çalışırken, diğer taraftan da gençlerin “yaşamın almak kadar vermeyi de içeren bir sistem olduğunu” kavramalarını sağlamaya çalışır. Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarının hak temelli yaklaşımla gelişimi için gayret gösterir.

GSM tüm program, proje ve faaliyetlerini insani gelişme ve gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde pedagojik bir yaklaşımla ele alır. Gençlerin zihinsel, duygusal, ruhsal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimleri çalışmalarının ön planında yer alır.


ÇALIŞMA ALANLARI

1) GÖNÜLLÜLÜK
Gönüllülük, dayanışma veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir. Gönüllü çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal faydanın yanı sıra, gönüllü çalışmalar içerisinde yer alan gençlerin; sorun çözme ve iletişim becerileri gelişir, takım çalışmasını, toplumsal yaşam içerisinde daha hoşgörülü olmayı, işbirliği yapmayı ve dayanışmayı öğrenir, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, yeni yaşam deneyimleri kazanır, özgüveni artar, değer yargıları gelişir.

- ULUSLARARASI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA KAMPLARI
Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, değişik ülkelerden gençlerin ortak bir toplumsal çalışma konusu etrafında bir araya geldiği kısa dönem (2-3 hafta süren) gönüllü çalışma programıdır. Her yıl 79 ülkede, yaklaşık olarak 5000 gönüllü çalışma kampı düzenlenir ve bu kamplara 30.000 civarında genç katılır. GSM, uluslararası gönüllü çalışma kamplarını  üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak yürütür. -> Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız3) GENÇLİK POLİTİKALARI
Ulusal gençlik politikası; devletin genç nüfusun yaşam standartlarını iyileştirecek şartları ve fırsatları taahhüt etmesi ve bunları harekete geçirmesi olarak özetlenebilir. Gençlerin toplumsal, siyasal, sanatsal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımına olanak sağlayacak, sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül gençlik politikaları, gençlerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının çözümüne büyük ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

GSM, Türkiye’de gençlik politikalarının, kalkınma politikalarıyla uyumunu kolaylaştırabilecek sektörler ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınabilmesi için gayret göstermekte ve geliştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

GSM - Gençlik Servisleri Merkezi, Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan GO-FOR'un kurucu üyesidir. Gençlik Örgütleri Forumu, gençlik örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur.


4) GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ
Gençlik bilgilendirmesi, gençlerin olumlu yaşam tercihleri yapma ve doğru kararlar verme becerilerini geliştiren, içerisinde eğitiminde yer aldığı bir öğrenme yöntemidir.

Gençlik Bilgilendirmesi; genç bireylerin yeteneklerinin gelişimini, faydalı hizmet, olanak ve fırsatlara erişimlerini, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını ve sorunlarının çözümünün yolunu bulmayı kendilerinin öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir.

Dijital iletişim ve teknolojik gelişim farklı bilgi kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırsa bile, gündelik yaşam içerisinde doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi kullanmak halen birçok genç için kolay ve anlaşılır değildir. GSM, gençlerin kendi yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilmelerini ve Avrupa Birliği fırsatlarından yararlanabilmelerini sağlayabilmek için “Gençlik Bilgi Merkezi” olarak hizmet vermektedir.

5) KÜRESEL EĞİTİM
Küresel Eğitim; dünya vatandaşlarının, küresel sorunları kavrayabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, değer ve davranışları kazanabilmelerini ve dünya meselelerini anlamalarını kolaylaştıran, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programıdır.

Küresel Eğitim, gelişen küresel ve yerel gerçeklikler arasındaki bağlantılara yönelik yenilikçi bir pedogojik yaklaşımdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir perspektife sahiptir. Bireylerin küresel konularda zihnini açan bir araç olarak ortak sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar.

GSM, Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi, Küresel Eğitim Ağı Türkiye Ulusal Partneridir ve Küresel Eğitim anlayışının Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için çalışmaktadır.

-> Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Küresel Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bir amacıdır ve insanları sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitmeyi amaçlar.

GSM - GENÇLİK SERVİSLERİ MERKEZİ, A GRUBU SEYAHAT ACENTASIDIR. 
Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: A Grubu Seyahat Acentalığı, tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa eden en üst seviye tam yetki belgesidir.