ULUSLARARASI GÖNÜLLÜ HİZMETİ EVRENSEL ŞARTI

Bizler,                                                                           

  • ALLIANCE-Alliance of European Voluntary Service Organizations (Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği), 
  • CCIVS-Coordinating Committee for International Voluntary Service (Uluslararası Gönüllü Hizmetler Eşgüdüm Komitesi), 
  • EAVS-Africa Voluntary Service Development Network (Doğu Afrika Gönüllü Hizmeti Geliştirme Ağı), 
  • ICYE-International Cultural Youth Exchange (Uluslararası Kültürel Gençlik Değişim Birliği), 
  • NVDA-Network for Voluntary Development in Asia (Asya'da Gönüllü Kalkınma Ağı), 
  • SCI-Service Civil International (Uluslararası Sivil Hizmetler Birliği) 

olarak, yayınladığımız bu Uluslararası Gönüllü Hizmeti Evrensel Şartı ile temel ilkelerimizi ve ideallerimizi sunuyoruz.    

GİRİŞ

Günümüz dünyasında insanlar savaş ve çatışma; sosyal, kültürel ve ekonomik adalet için mücadele; küresel ekosistemin korunması gibi temel zorluklarla yüzleşmektedir. “Uluslararası Gönüllü Hizmeti” hareketi bu zorlukları aşmaya adanmıştır. Çalışmamız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin esaslarına ve Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne dayanmaktadır.

Farklı yeteneklere ve yüksek ideallere sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gönüllü Hizmeti, dünyamızın acil olarak ihtiyaç duyduğu bağlılığın, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın uygulamalı bir göstergesidir. Amacımız bu idealleri hem yerel ve hem de evrensel boyutta yaygınlaştırmaktır. 

İLKELER

Gönüllüler, ortak bir sosyal çaba çerçevesinde, bilgi birikimlerini, zamanlarını ve enerjilerini, toplu iş gücü yerine, topluluğun genel çıkarları için kendilerini aktif olarak çalışmaya adayan insanlardır. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, gönüllülere ve topluma karşılıklı olarak yarar sağlar. Gönüllüler, deneyimlerden öğrenmenin yanı sıra, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve kültürlerarası öğrenme yoluyla da kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Gönüllülerin emekleri/çalışmaları özel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Gönüllüler hem kendileri hem de bölge insanları için kişisel gelişim, bilgi, beceri ve değer duygusu kazanmanın dışında herhangi bir kazanç/tazminat bekleyemezler.

Uluslararası Gönüllü Hizmeti, örgün ve yaygın eğitim için bir araç olmakla birlikte, olumlu değişim araçları olarak gönüllüleri ve ev sahiplerini kendi potansiyellerine inanmaya teşvik etmektedir. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, yerel dikkat çekmekte, ilgili paydaşlar arasında farkındalığı arttırmakta ve işbirliği çabalarıyla sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğini göstermektedir.

Gönüllüler, faydalı çalışmalarda mümkün olduğunca bölge insanlarıyla işbirliği yapmalı ve onlarla bilgi, beceri ve deneyim alışverişinde bulunmalıdır. Böylelikle Uluslararası Gönüllü Hizmeti, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın temeli olarak yerel hedefleri ve girişimleri destekler; uygulanabilir eğitim ve öğretim sağlar; sosyal sorumluluk, kişisel farkındalık ve özgüven geliştirir.

Uluslararası Gönüllü Hizmeti, karşılıklı uluslararası işbirliği ruhunu teşvik etmektedir; ülkeler ve insanlar arasında maddi ve sosyal eşitlik sağlamak için küresel toplumu yeniden inşa etme ihtiyacını vurgulamaktadır. Uluslararası Gönüllü Hizmeti, küresel vatandaşlığı teşvik eder; barış, adalet ve sürdürülebilirliği destekler.

TAAHHÜT

Gönüllüler, Uluslararası Gönüllü Hizmeti Kuruluşları, ev sahibi kuruluşlar ve diğer bütün paydaşlar bu şart çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidirler. Şartın altına birlikte imza atanlar olarak bizler, kendimizi yukarıda belirtilen ilkelere katılmaya adıyor ve uluslararası gönüllü hizmetini geliştirmek için gerekli araçları sağlamaları adına ulusal ve uluslararası paydaşlara olduğu gibi devletlere, yerel hükümetlere ve gönüllü kuruluşlara başvuracağımızı onaylıyoruz. 

Bu şart zaman içerisinde düzeltilebilir. Ancak, yerel ve küresel düzeydeki Uluslararası Gönüllü Hizmeti, yalnızca temel ilkeleri korunduğu zaman etkili, sürdürülebilir ve uygulanabilir idealizm geleneği olarak kalmaya devam eder. 


27. CCIVS-Uluslararası Gönüllü Hizmeti Koordinasyon Kurulu (Coordinating Committee for International Voluntary Service) Genel Konferansı, 8-13 Kasım 1998, Rabat – Fas

“Bizim Uluslararası Gönüllü Hizmetimiz Nedir?” (“What is Our IVS?”) Küresel Görev Gücü Toplantısında gözden geçirilerek düzeltildi, 29 Eylül-03 Ekim 2017, Kawasaki – Japonya

Alliance 35.Genel Kongresi tarafından benimsendi, 1-3 Kasım 2017, Atina – Yunanistan