Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları'nın 104. Yılı Kutlu Olsun! (Since 1920)

Uluslararası gönüllü hizmet hareketi 1920 yılında doğdu.


Hollanda, Bilthoven'deki bir okulda yapılan toplantıda, Werkplaatz (Workshop/Atöye) adıyla yapıldı. Bundan bir yıl önceki bir toplantıda Uzlaşma Birliği (FoR) kurulmuştu.

İsviçreli bir pasifist (Savaş ve şiddetin haksız olduğuna inanan bir kişi) olan Pierre Cérésole, Uzlaşma Birliği'nin sekreteri olmayı kabul etmişti. Bu ikinci toplantıda Birici Dünya Savaşı sonunda “barışın nasıl sağlanacağı” tartışıldı. Toplantıya İskandinavya, Hollanda, İngiltere, Almanya ve ABD'den 400'den fazla kişi katıldı.

İki gün sonra genç bir Alman Walter Koch araya girdi: “İki gündür tartışıyoruz, bu yeterli. Şimdi bir şeyler yapmalıyız. … Kardeşim Alman ordusunda bir askerdi… bu ülkeyi bombalamaya katıldı - buraya inşa etmek, yeniden inşa etmek için üzerime düşeni yapmaya geldim”Pierre bu fikirden ilham aldı. FoR'dan istifa etti ve ilk projesini Fransa'daki Verdun yakınlarındaki Esnes'de düzenledi. Bu proje, aslında yapılan ilk Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı'ydı. 

Somut bir görev üzerinde birlikte çalışmanın, aralarındaki düşmanlık imajını aşmanın en etkili yolu olduğunu gördü - sadece gönüllüler arasında değil, aynı zamanda halk arasında da-. Gönüllüler, yıkık bir köyün yeniden inşasına yardım etmek için eski “düşmanlar” olan Almanya ve Macaristan gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden geldi. Ne yazık ki, bir süre sonra proje durmak zorunda kaldı, çünkü yerel halk Alman gönüllülerini ağırlamaya hazır değildi ve organizatörler için asıl mesele eski düşmanlarla uzlaşmaktı.

Britanya belki de ilk çevre projesinin sahnesiydi - Oakengates kasabası dışındaki çirkin bir cüruf yığınının kaldırılması - ve burası büyük bir barış hikayesinin doğduğu yer oldu: bu kamptaki gönüllülerden biri Ernst adlı bir Almandı. Birkaç yıl sonra savaş sırasında Ernst, bombalama görevi ile kendini Hitler’in hava kuvvetlerinde buldu. “Uçağın üzerindeki gamalı haça baktık. Onu sadece birkaç adım üzerimizde gördük. Pilot kask ve gözlüklerinde aşağıya bakıp el salladı” (Yerel gazetedeki bir mektuptan). Pilotun, gönüllü iken sevmeyi öğrendiği insanları öldürmekten kaçınmak için bombaları yakındaki bir odunluğun içine bıraktığına dair güçlü kanıtlar var. 

1937'ye gelindiğinde uluslararası gönüllü çalışmalara katılan 8000'den fazla insan vardı ve İspanya İç Savaşı sırasında büyük bir yardım operasyonu düzenlendi. Gönüllülerin önceki yıllardaki tüm çabalarının 1939’da İkinci Dünya Savaşı’nın patlamasıyla boşuna olduğunu kabul etmeleri çok zordu. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa genelindeki pek çok sivil toplum kuruluşu yeniden yapılanmada ve vatanlarından kaçmaya zorlanan birçok mülteciye yardım etmede aktif olmaya başladı. Birçoğu hala bizimle olan çok sayıda yeni organizasyon kuruldu - 1950'de Concordia France, 1948'de IJGD Almanya, 1944'te MS Danimarka ve Jeunesse et Reconstruction (Fransa). 1949 yılında ABD'de, Orta Vatandaşları ve Yerel Gönüllü Hizmetlerini kullanarak ABD vatandaşları ve Almanlar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla ABD'de Uluslararası Hıristiyan Gençlik Değişimi (ICYE) kuruldu. Program diğer ülkeler tarafından kabul edildi ve ICYE (şimdi “Hristiyan” yerine “Kültürel” ifadesini kullanır) Afrika'da çeşitli şubelerle küresel bir ağ haline geldi. 1947'de bu örgütlerin bazıları bir “Eğitim ve Yeniden Yapılanma Konseyi” oluşturmak için kendilerini gruplandırdılar. Uluslararası alanda, bu ajansların sayısının artması ve birbirleriyle işbirliği yapması için bir çeşit yapıya ihtiyaç duyulduğu açıkça görülüyordu.

1947'de bu örgütlerin bazıları bir “Eğitim ve Yeniden Yapılanma Konseyi” oluşturmak için kendilerini gruplandırdılar. Uluslararası alanda, bu ajansların sayısının artması ve birbirleriyle işbirliği yapması için bir çeşit yapıya ihtiyaç duyulduğu açıkça görülüyordu.

Bu yöndeki büyük yardım UNESCO'dan geldi. 1947 boyunca çeşitli tartışmalar yeniden yapılanma ve uzlaşma alanındaki gönüllülük çabalarını koordine etmenin ve yükseltmenin yollarını aradı. Bu, koordinasyon ihtiyacının ifade edildiği ve 19-23 Nisan 1948 tarihlerinde UNESCO Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çalışma Kampı Örgütleri Konferansı'nın ardından, Ekim 1947'de çalışma kampları konferansının düzenlenmesine yol açtı. Hem Batı hem de Doğu Avrupa'dan ve ABD'den gelen 18 STK'dan birer delege katıldı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetlerini temsil eden gözlemciler ve uluslararası gençlik hareketleri de vardı.

Bu Konferansta, genellikle CoCo olarak bilinen Uluslararası Çalışma Kampları Koordinasyon Komitesi önerildi ve kabul edildi. (CCIVS)

Çalışma kampları “Dünyadaki barışı korumak, uluslararası bir anlayış atmosferi yaratmak için birlikte çalışan ve birlikte yaşayan küçük uluslararası genç gönüllü grupları” olarak tanımlandı.

1985 yılında Ankara'da bir grup genç tarafından kurulan GSM - Gençlik Servisleri Merkezi, 39 yıldır Türkiye'deki gençleri dünyanın dört bir yanındaki uluslararası çalışma kamplarına göndermekte ve Türkiye'de organize ettiği kamplarda yurtdışından gönüllüleri ağırlamaktadır. Savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine karşı düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları'na gençlerin katılımını sağlayan GSM, bugün hala çalışmalarına devam etmektedir. 

          

DAHA FAZLASI VE ANA KAYNAĞA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.