GSM Web sitesi (www.kamp.gsm.org.tr), GSM - Gençlik Servisleri Merkezi Turizm Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon LTD. ŞTİ'ye  aittir ve bu adresi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin bilgi güvenliği GSM için büyük önem taşır.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz GSM tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde çevrimiçi yazılım kayıtlarımızda ve sunucu bilgisayarda kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi, TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. GSM, Google G-Suite e-posta sunucularını kullanmaktadır.

Web sitemizde GSM tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından GSM'nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, GSM'nin gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.


MADDE 1- TANIMLAR :


ÜYE: www.kamp.gsm.org.tr yönlendirmesiyle, http://app.gsm.org.tr/register adresi üzerinden üyelik kaydı oluşturan kişiler ve www.kamp.gsm.org.tr adresindeki yazılı, sesli, görsel kaynaklardan bilgi alan kişiler.

GSM: GSM - Gençlik Servisleri Merkezi Turizm Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon LTD. ŞTİ


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :


İşbu sözleşmenin konusu, GSM tarafından ÜYE’ye verilecek olan üyelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.


MADDE 3- ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


ÜYE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, GSM tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, tc kimlik numarası/doğum tarihi/şifre vb. kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, GSM - Gençlik Servisleri Merkezi (Bundan böyle kısaca ‘GSM’nin şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ÜYE şifrenin/tc kimlik numarasının/doğum tarihinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu bilgileri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin ve bu bilgilerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle GSM'nin sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı GSM’yi peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.


MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ÜYELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER


GSM'nin ÜYE'ye İnternet üzerinden üyelik hizmeti veriyor olması, ÜYE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir GSM taahhüdü oluşturmaz.

ÜYE, GSM'nin vermiş olduğu İnternet üzerinden üyelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu bilgi ve hizmetlerdeki ayıplardan GSM’nin sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde GSM’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısındaGSM’yi şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

GSM, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.

GSM, ÜYE’nin, GSM’deki üyeliğinin iptal olması, ÜYE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, GSM şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ÜYE’nin şifresini/üyeliğini iptal edebilir ve/veya ÜYE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ÜYE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ÜYE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı GSM’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE tarafından GSM’ye iletilen bilgiler doğrultusunda, GSM’nin işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ÜYE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile GSM’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

ÜYE, kendi adına kayıtlı bir üyelik için şifrelerin/bilgilerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde GSM’yi derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

GSM’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak GSM’nin istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde GSM sorumlu olmayacaktır. GSM, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ÜYE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

GSM ile ÜYE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GSM ile ÜYE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, GSM’nin defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile dijital kayıt cihazları ve yazılım kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ÜYE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE, GSM tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

ÜYE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde GSM tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri GSM’ye derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

GSM, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

GSM - Gençlik Servisleri Merkezi Turizm Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon LTD. ŞTİ
Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk. 45/9 Çankaya 06420 Ankara, Türkiye